Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban, mint ÁSZF) a Treff Duó Kft. (1171 Budapest, Pesti út 474. a továbbiakban, mint Szolgáltató), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban, mint Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban együttesen, mint Felek).

 

1.Általános tudnivalók

1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://treffduokft.hu/ weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található web-áruházon (a továbbiakban: web-áruház) keresztül történik, kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A web-áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv) szabályozza.

1.2 A web-áruházban felkínált valamennyi áru vásárlója lehet bármely, a szolgáltatást igénybe vevő jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben sikeresen és érvényesen regisztrálta magát, valamint magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3 A web-áruház oldalainak böngészése szabadon és korlátlanul lehetséges, a vásárlás azonban érvényes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a főoldalon, a Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével lehet. Amennyiben a Vásárló elfelejti jelszavát, számára lehetőséget biztosítunk annak megváltoztatására, a Bejelentkezés menüpont alatt található Elfelejtett jelszó oldalon. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a Vásárlót terheli mindennemű felelősség. A Vásárló által hibásan kitöltött illetve pontatlanul megadott regisztrációs adatok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

2.Vásárlás és megrendelés

2.1 A web-áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Megrendelés véglegesítése gombra kattintással jön létre. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül. A Vásárló a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató a szerződést iktatja és annak létrejöttét követő három hónapig őrzi.

2.2 Megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Vásárlótól fogad el, abban az esetben, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3 Szolgáltató a Vásárló megrendelésének megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja a Vásárló részére. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

2.4 A megrendelni kívánt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk információs oldaláról, adatlapjáról illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha valamilyen okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt – még a használatba vétel előtt – jelezze a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeink valamelyikén.

2.5 A megrendelés menete: A web-áruházban a Vásárló a termékek melletti Kosárba rak gombbal tudja a termékeket a kosarába helyezni. A gombra kattintással a kiválasztott termékből egy darab kerül a kosárba. A kosárban levő termékek mennyiségének módosítására a Vásárlónak az oldal jobb oldalán található Kosaram hivatkozásra kattintva, illetve a megrendelés előtti áttekintő űrlapon van lehetősége. Újabb termékek keresésére a Vásárlás folytatása gombra kattintás után van lehetőség. A folyamat korlátlanul ismételhető. A kosár tartalma természetesen módosítható. Amikor a Vásárló végzett a termékek összegyűjtésével, a Tovább a pénztárhoz gomb megnyomásával eljut a megrendelés oldalra, ahol – többek között – adatai megadására lesz szükség. A Megrendelés gombra kattintással a rendelés megtörténik.

A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vásárlónak. A folyamatot a Vásárló a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak lehetősége van az általa bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani. A Vásárló által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. Az e-szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolása a Vásárlóhoz megérkezik.


3. Árak

3.1 A web-áruházban minden termék esetében a vételárat Áfa nélkül (nettó ár) tüntetjük fel. A megrendelés feladásakor a kosár tartalma menüpontban egyaránt feltüntetjük a kosár nettó összértékét, valamint a fizetendő – Áfa–val növelt – összeget is. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők és alapesetben nem tartalmazzák a termék kiszállításának költségeit. (A kiszállítás részletes feltételeiről jelen ÁSZF 6. pontja rendelkezik.) Az akciós árak mindig a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig érvényesek.

3.2 A web-áruházban található termékek, árucikkek árváltoztatásának jogával a Szolgáltató szabadon élhet. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a web-áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

4. Fizetési feltételek

4.1 Új Vásárlók esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, melynek formája lehet utánvét illetve előre utalás. Későbbiekben az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Vásárló kérésére lehetőség van normál átutalásra a külön szerződésben megállapított határidővel és hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Vásárlónak lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. A fizetés napjának az a nap tekintendő, amelyen a vételár a Szolgáltató folyószámláján megjelenik. Késedelmes fizetés esetén Vásárló jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

4.2 Utánvét: kiszállításkor a futárnak készpénzben fizetendő az áru ellenértéke. A készpénzfizetési számlát a csomag tartalmazza.

4.3 Előre utalás: a megrendelést követően a Szolgáltató átutalásos számlát állít ki, majd ennek másolatát elektronikus úton (e-mailben) eljuttatja a Vásárlónak. Amikor a fizetendő összeg megérkezik a szolgáltató bankszámlájára, a Szolgáltató intézkedik a megrendelt termékek kiszállításáról. A számla eredeti példányát a csomag fogja tartalmazni.

4.4 Átutalás: A megrendelést követően a Szolgáltató intézkedik a megrendelt termékek kiszállításáról. A számla eredeti példányát vagy a csomag fogja tartalmazni, vagy pedig postai úton jut el a Vásárlóhoz.


5.Szállítási feltételek

5.1 A web-áruházban kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Vásárlóval egyeztetett időpontban szállítja ki a Vásárló által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt áruk, termékek személyes átvételére Szolgáltató irodájában van lehetőség, amelynek címe: 1171 Budapest, Pesti út 474. Emellett a megrendelt termékeket – az ország egész területére – saját szállítóeszközzel vagy futárszolgálat segítségével juttatjuk el Vásárlónkhoz.

5.2 A Szolgáltató a web-áruházban kiválasztott és megrendelt termékeket – amennyiben valamennyi megrendelt termék, a kért mennyiségben raktáron van – a megrendelést követően 48-72 órán belül házhoz szállítja az alábbiak szerint:

Az adott napon 12 óráig beérkezett megrendeléseket egy munkanapon belül átadjuk a futárszolgálatnak, a következő napon az ország bármely pontján, a megrendelésben feltüntetett címen, munkaidőben megtörténik a kézbesítés.

Az adott napon 12 óra után beérkezett megrendeléseket két munkanapon belül átadjuk a futárszolgálatnak, a következő napon az ország bármely pontján, a megrendelésben feltüntetett címen, munkaidőben megtörténik a kézbesítés.

Amennyiben bármely megrendelt termék nincsen raktáron vagy a kért mennyiség nem áll rendelkezésre, erről a tényről a Szolgáltató a termék adatlapján tájékoztatja a Vásárlót. Ebben az esetben a Felek megállapodhatnak a megrendelés részletekben történő teljesítésében, illetve a megrendelt termékek közül utolsóként beérkezett termék beérkezését követő együttes kiszállításban. Ilyen esetben a szállítási határidő az utolsó termék beérkezési időpontjának függvénye. A hétvégén vagy ünnepnapokon érkezett megrendelés a munkaszüneti napot követő első munkanapon számít beérkezettnek.

5.3 A megrendelési adatlap Megjegyzés rovatában a Vásárló kéréseket fogalmazhat meg a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, amelyeket a Szolgáltató igyekszik a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak alapesetben nem áll módjában vállalni. A várható szállítási napon kérjük, tegye lehetővé a futárnak, hogy a megrendelt termékeket átadhassa. A kiszállítások munkanapokon 8-17 óra között történnek.

5.4 A Vásárló termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a szállító jelenlétében a csomagot tételesen ellenőrizni, és bármilyen probléma felmerülése esetén köteles a Szolgáltató ügyfélszolgálatát értesíteni. Az átvételt követően sérülésre, hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

5.5 A Szolgáltató a szerződésben vállalt határidőn belül történő teljesítésért mindent megtesz. Ha a szerződést ennek ellenére mégsem tudja teljesíteni, haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót, valamint a már megfizetett összeget visszatéríti. Az esetleges szállítási késedelem vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli. A kiszállítás során keletkező károkért a kiszállítást végző futárszolgálat tartozik felelősséggel.

5.6 A kiszállítás díjai

A kiszállítás díja súlytól függően: 1 200 Ft + ÁFA és 10 000 Ft + ÁFA között változó.

Budapesten a nettó 50 000 Ft + ÁFA feletti megrendelések kiszállítása ingyenes.

Vidéken a nettó 100 000 Ft + ÁFA feletti megrendelések kiszállítása ingyenes.  

6. Szavatosság és jótállás

6.1 A web-áruházban található árucikkeket, termékeket minden esetben az érvényes szabványoknak, valamint a hazai forgalmazási előírásoknak megfelelő minőségben szállítjuk. Terméktájékoztatóink, a termékleírások csupán általános útmutatásokat tartalmaznak.   Nagykereskedelmi forgalomban a szavatosság 1-3 év (kivéve: forgó-kopó alkatrészek és akkumulátor), ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

6.2 A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

6.3 A garanciális igényt az ügyfélszolgálatnál kell bejelenteni.


7. Vásárló elállási joga

7.1 Amennyiben a Vásárló természetes személyként regisztrált/vásárolt, a szerződéstől 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállás joga csak az eredeti, bontatlan csomagolású termékek esetében érvényesíthető. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a Vásárló az árut átvette. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vásárlót terhelik. Utánvéttel vagy portósan feladott bármilyen küldeményt, csomagot a Szolgáltató nem fogad el. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a visszaküldött termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Szolgáltató az áru ellenértékét legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül téríti vissza.

7.2 A Vásárló nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén:

amely a vásárló személyéhez kötött,

amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

7.3 Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv).

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1
A Vásárló bármely termék, árucikk megrendelésével magára nézve kötelezőnek fogadja el a Treff Duó Kft., mint Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit és a benne foglaltakat.

8.2 A web-áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, valamint telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.3 A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a web-áruházra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.4 A Szolgáltató a Vásárlók által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárlók adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Vásárlók adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

8.5 A web-áruházban található összes adat, információ, valamint a weboldal design-ja, felépítése a weboldalon található formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A weboldalon található anyagokat a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül senki nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.

8.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.7 Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné annak többi pontját.

8.8 A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

8.9 A Szolgáltató áru tulajdonjog-fenntartással él mindaddig, amíg a Vásárló a Szolgáltatótól vagy a Szolgáltató megbízottjától (pl.: futárszolgálattól) átvett termék vagy termékek Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti. Vásárló tudomásul veszi, hogy Szolgáltató számláinak lejárati határidejét követő időpontban a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni a Vásárló részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre vonatkozóan. Vásárló köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. Vásárló kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdonjog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

8.10 Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai tekintendők irányadónak.